• دستگاه بسته بندی اتوماتیک فیلم کاغذی پلاستیکی
    دستگاه بسته بندی اتوماتیک فیلم کاغذی پلاستیکی
    دستگاه بسته بندی خودکار فیلم کاغذی پلاستیکی کارایی بسته بندی مستقل ماسک های جراحی پزشکی را بهبود می بخشد و رقابت را افزایش می دهد. این شرکت در حال حاضر دارای 7 دستگاه بسته بندی از این دست است. در آینده به سمت یک مدل مدیریت خودکار و انسانی حرکت خواهیم کرد.

درخواست خود را ارسال کنید