• Automatska mašina za pakovanje papir-plastične folije
    Automatska mašina za pakovanje papir-plastične folije
    Automatska mašina za pakovanje papir-plastične folije poboljšava efikasnost nezavisnog pakovanja medicinskih hirurških maski i povećava konkurentnost. Kompanija trenutno ima 7 takvih mašina za pakovanje. U budućnosti ćemo se kretati prema automatiziranom i humaniziranom modelu upravljanja.

Pošaljite upit